สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ (รอบบ่าย)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยงานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา และงานทุนการศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบัน (รอบบ่าย) ณ โรงเรียนสิงห์บุรี ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวจังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตร ได้แก่ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง โรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม โรงเรียนบางระจันวิทยา โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก โรงเรียนอินทร์บุรี โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา โรงเรียนทองเอนวิทยา โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม โรงเรียนวัดไผ่ดำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีและอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สำหรับการแนะนำครอบคลุมเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษาและหอพักนักศึกษา

ปภาภรณ์/ข่าว
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี