สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ครั้งที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทางระบบออนไลน์: สแกน QR Code เพื่อร่วมรับฟังการบรรยาย

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี