สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับพระราชทานพระกำลังแผ่นดิน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระกำลังแผ่นดิน แก่บุคลกรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับพระราชทานพระกำลังแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี