สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมเปิดโลกธุรกิจ คิดค้าขาย (Entrepreneurial Mindset)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ "เปิดโลกธุรกิจ นักศึกษาจิตรลดา" ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 – 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ วันที่ 26 เมษายน 2665 มีการบรรยายกิจกรรม โดย คุณเพ็ญณี จิรายุวัฒนา ตำแหน่ง เจ้าของแบรนด์ร้านขนมหวาน  Penny The Chef และที่ปรึกษาด้านขนมหวาน ร่วมบรรยายกิจกรรมเปิดโลกธุรกิจ คิดค้าขาย (Entrepreneurial Mindset) ในการนี้ คุณเพ็ญณีฯ ได้บรรยายถึงกรอบความคิด (Mindset) ที่ผู้ประกอบการในยุคใหม่ที่ต้องมี อาทิ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน การสร้างจุดเด่น การทำให้ผู้คนจดจำ เทคโนโลยีดิจิทัล จิตสำนึกและความพอเพียง นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำกับน้อง ๆ ว่าที่ผู้ประกอบการในอนาคต ถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและไอเดียธุรกิจที่มีอยู่อีกด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี