สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตั้งศาลพระภูมิหอพักนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ตั้งศาลพระภูมิหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 เมายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอพักนักศึกษา และอนุสาสก ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิหอพักนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ หอพักนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรือง

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี