สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ตั้งศาลพระภูมิหอพักนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ตั้งศาลพระภูมิหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 เมายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอพักนักศึกษา และอนุสาสก ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิหอพักนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ หอพักนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรือง

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี