สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประตูทางเข้า-ออก ในการเดินทางมาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประตูทางเข้า-ออก ในการเดินทางมายัง สจด. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ ที่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ใช้ประตูดังนี้ งดใช้ประตูทางเข้า-ออก หน้าพระลานพระราชวังดุสิต ให้ใช้ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งธนาคาร ttb ถ.ศรีอยุธยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3200

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี