สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร TCAS 3’65 รอบ Admission

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดรับสมัคร TCAS 3'65 รอบ Admission ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง https://student.mytcas.com/

1.สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
– หลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์ด้านการบริหารกับวิทยาศาสตร์การอาหาร เติมเต็มองค์ความรู้ทางโภชนาการ เพื่อผลิตนักบริหารธุรกิจอาหาร ทั้งภาคธุรกิจอาหารบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
2.สาขาการเป็นผู้ประกอบการ
– หลักสูตรที่ผสมผสานกระบวนการคิดแบบธุรกิจ และลงมือปฏิบัติผ่านการทำธุรกิจจำลอง เพื่อผลิตบุคลากรทางธุรกิจยุคใหม่ เน้นการสร้างกรอบแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำไปสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาองค์กรต่อไป

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0-2280-0551 ต่อ 3263 หรือ 086-986-8844
Line : @ba.cdti

#CDTI #เรียนสนุก #จุดประกาย #TCAS #บริหารธุรกิจ
#tcas65 #mytcas #portfolio #พอร์ต #startup #dek65 #ผู้ประกอบการ #ยุคใหม่ #DekD #HomeschoolTH #Admission

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี