สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รอบเดือนพฤษภาคม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

**** รอบพฤษภาคม ****  ขอปรับวันเป็นอบรมวันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 65 วันเดียว
สามารถเข้าอบรมได้ปกติ ตามหลักสูตร เนื่องจากจะมีการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ที่จะเกิดในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5
ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รอบเดือนพฤษภาคม #อบรมพร้อมรับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม

————————————-
#หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

สำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานภายในร้าน อาทิ พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเก็บจาน/ล้างจาน คนขายอาหาร
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-13.00 น (08.30 น. – Onsite เริ่มลงทะเบียน หน้างาน / – Online เช็คชื่อผ่านระบบ Zoom)

หัวข้อการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 
( ภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมงภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง ) จำนวนไม่เกิน 100 คน/รุ่น
1.หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
2.สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร
4.การสาธิตและฝึกปฎิบัติ (เช่น วิธีการล้างผัก วิธีการล้างมือ การล้างภาชนะ อุปกรณ์ ที่ถูกต้อง การใช้บ่อดักไขมัน การใช้ชุดทดสอบ เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี)
เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (ข้อสอบ 20 ข้อ)

ค่าใช้จ่าย 450 บาท

————————————-

#หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

สำหรับ บุคคลทั่วไป เจ้าของกิจการ/ร้านอาหาร ผู้จัดการ ผู้ดูแล
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. (08.30 น. – Onsite เริ่มลงทะเบียน หน้างาน / – Online เช็คชื่อผ่านระบบ Zoom)

หัวข้อการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
( ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมงภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง ) จำนวนไม่เกิน 50 คน/รุ่น
1.หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย
2.มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
3.สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
5.การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
6.การสาธิตและฝึกปฎิบัติ (เช่น วิธีการล้างผัก วิธีการล้างมือ การล้างภาชนะ อุปกรณ์ ที่ถูกต้อง การใช้ บ่อดักไขมัน การใช้ชุดทดสอบ เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี)
เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (ข้อสอบ 50 ข้อ)

ค่าใช้จ่าย 800 บาท

————————————-

***ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นการอบรมตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหาร จะต้องมีการผ่านการอบรม โดยทั้งส่วนของเจ้าของ หัวหน้างาน รวมถึงพนักงาน ภายในร้าน หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดและมีโทษปรับได้ (ตามมาตรา68)
ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิ ของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมถึงสุขภาพผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารด้วย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก และเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการให้มีมาตรฐานตามประกาศดังกล่าว และเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็ง (*อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข)
ทั้ง 2 หลักสูตรเมื่ออบรมและทำข้อสอบผ่าน
จะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรม ซึ่งมีอายุรับรอง 3 ปี
ออกโดยทางหน่วยงานอบรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สามารถนำไปยื่นใช้ในการ ขอใบอนุญาต
หรือต่อใบอนุญาตกับทางหน่วยงานราชการได้ถูกต้องตามกฎหมาย
สนใจสมัครได้ทันที!! คลิกลิงค์ด้านล่าง ได้เลยครับ
กรอกข้อมูลลงในฟอร์มได้เลยครับ

สมัครและชำระเงินได้ที่ Line : @minifbm ( https://lin.ee/dJQBWQn )
Onsite – https://forms.gle/iZCN8WF1YGCNtDKm7
Online – https://forms.gle/Km4ZRifudQbSaUDe6

*ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าชำระการอบรมทุกกรณี
*การยืนยันสิทธิ์สำเร็จต่อเมื่อโอนเงินชำระแล้วเท่านั้น
*รอบอบรมเปิดเป็นรอบ Onsite หาก ไม่สะดวก สามารถเข้าอบรม Online ผ่าน โปรแกรม Zoom ได้

สอบถามเพิ่มเติม
คุณ ไพโรจน์ คลี่ฉายา(ฟร้อนท์) ผู้ประสานงานโครงการ
โทร: 084-2968621 (ในเวลาราชการ 09.00-16.30 น.)
Line: @minifbm https://lin.ee/dJQBWQn
Email: minifbm@cdti.ac.th

#อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร #อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ #อบรมโครงการสุขภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร #ผู้ประกอบกิจการ #onsite #online

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี