สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอความร่วมมือใช้ทางเท้าในการสัญจร และข้ามทางม้าลายถ.ศรีอยุธยา บริเวณอาคาร 605

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

‼️ขอความร่วมมือบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ดังนี้

1. งดการเดินบนถนนและขอให้ใช้ทางเท้าในการสัญจร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของระบบจราจร 
2.ขอความร่วมมือข้ามทางม้าลายถ.ศรีอยุธยา บริเวณอาคาร 605 และขอความร่วมมือ “ไม่ข้ามถนน” บริเวณหน้าร้านโกลเด้นเพลส เพื่อความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรติดขัด

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี