สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครเข้าร่วมค่ายจิตอาสา โครงการ “เทคโนโลยีปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 5”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดรับสมัครเข้าร่วมค่ายจิตอาสา โครงการ "เทคโนโลยีปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 5"

คณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ "เทคโนโลยีปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 5" ออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมป์ อ.เมือง จ.ชัยนาท เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้อยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ติดตั้งชุดการเรียนรู้ระบบพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้า และให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนและชุมชน ทางสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จึงได้เปิดการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ายจิตอาสาและจะทำการคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 5 กรกฎาคม 2565 (เวลา 20.00)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/iS78VCSdbqxfN5do8

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี