สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือทางวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

หารือทางวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับนางสาวมะลิ จันทร์สุนทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามแนวทางความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคน และการเป็นองค์กรรับรอง ด้านสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 611 (โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ อาคาร 605

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EsI8uTyOkv9KtENgs7FYXc8BakmeiYAxTmMbXh6RhsX96Q?e=bYMaMn

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี