สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี กรุงเทพฯ 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EpXn8mZnXk5IqBEQ51g4dUMBrcrEIPFyAMMRWKXYvIvdEg?e=I3gYjv

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี