สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 คณะผู้แทนบุคลากร และผู้แทนนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายแจกันดอกไม้ การ์ดอวยพร และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EiB_oNjVLmtMlLebT7J0qpYBsXuICn21qfT-Q41jALkNMw?e=MiBAG1

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี