สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักเรียนใหม่!! ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักเรียน.ใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ประเภทวิชา 9 สาขา
รับสมัคร 3 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาการตลาด
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาช่างยนต์
– สาขาช่างกลโรงงาน
– สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3. ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
– สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

สมัครเรียนได้ที่ >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี