สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้ารับเสด็จพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินและถวายเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 25,000 บาท

ชมภาพเพิ่มเติม https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvoAbJ5W-TNAqOVUHO-Wf3kBzOFnK_7-ITxQf6ZCaHEMLg?e=fw9cI1
ข่าวในพระราชสำนัก https://www.youtube.com/watch?v=5kBDJUPjfj4

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี