สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี