สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยของ LoRaWAN”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในวิชา 200-4208 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Special Topic in Industrial Technology)
ในหัวข้อ "เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยของ LoRaWAN" โดย คุณพิทักษ์ แท่นแก้ว นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ (5405) ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี