สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนววิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี