สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 11 – 407 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทั้งนี้ผลการแข่งขันคือ นายภัทรพล เล้าศิลป์ไพศาล เกียรติบัตรเหรียญทอง คะแนน 95.31 คะแนน และนายพิสิษฐ์ ฤทธิเกิด เกียรติบัตรเหรียญทอง คะแนน 92.97 คะแนน ขอร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานเผยแพร่ความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ฯ ของพวกเราในครั้งนี้ด้วย

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี