สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากประอาการประชวร จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/El84WyEeI8dEtrIJr4jW8QEBN_fpAkRN-TZ-PFM30BEkRQ?e=7Sd6ud

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี