สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง" โดย อาจารย์อรอุมา นาทสีทา ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96907481596 / Meeting ID: 969 0748 1596

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี