สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ (ผ่านระบบออนไลน์)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ (ผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร แนะแนวการศึกษาต่อ (ผ่านระบบออนไลน์) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หลังจากนั้นงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมสำรวจพื้นที่โรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ej6aTyiIRLJBu2xJnNKnidsB2G5IfyXFHdJG9TESseCR8Q?e=zJQYcN

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี