สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาเปิดบ้านปราจีนกัลยาณี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาเปิดบ้านปราจีนกัลยาณี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Emo3lhDdlTNPrjngHCpQTHIBacPAtGGrOPOEMHqkVVWRZg?e=aQ5j53

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี