สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Etq2vneFW79Evbb-_BQ2ffMB52mSEVwaXxACSXIfhmuvxw?e=oNS6uw

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี