สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะบริหารธุรกิจ ผนึกกำลัง สมาพันธ์ SME ไทย และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตรปั้นนักธุรกิจมืออาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะบริหารธุรกิจ ผนึกกำลัง สมาพันธ์ SME ไทย และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตรปั้นนักธุรกิจมืออาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและคณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสมาพันธ์ และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปฏิบัติการใหม่ พ.ศ. 2566) สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เพื่อเร่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurship) และ ความเป็นผู้ประกอบการภายในองค์กร (Intrapreneurship) ในการผลักดันให้เกิดธุรกิจเชิงนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของภาครัฐต่อไป

#TeamBA #BA_CDTI #CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี