สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI ร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ครูเฉลิม ไชยวงค์ ครูประจำสาขาไฟฟ้ากำลัง และบุคลากรดูแลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ขอร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานเผยแพร่ความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ฯ ของพวกเราในครั้งนี้ด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม:
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ElFVaPXmBuRMvn47xB_MRQ8Be_ZOZ72SJ2XftueINqie2A?e=L6D6RU

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี