สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คิดยอด สื่อสารเยี่ยม ต้องนักศึกษาจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คิดยอด สื่อสารเยี่ยม ต้องนักศึกษาจิตรลดา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหารและสาขาการเป็นผู้ประกอบการ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจ หัวข้อ "Communicate to Succeed: Business Communication Masterclass" โดยได้เชิญ อ.กฤษฎา เฉลิมสุขจากบริษัท สัมมนาดีดี จำกัด มาเป็นวิทยากร เพื่อปั้นน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจที่เฉียบคม พร้อมรับมือกับโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ อยู่เสมอ

#TeamBA #BA_CDTI #CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี