สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 สาขามนุษยศาสตร์

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี