สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีแก่นายสุชาติ ชมกลิ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายสุชาติ ชมกลิ่น เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ กระทรวงพาณิชย์

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 4089 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดี
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี