สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

BA จัดโครงการ Meet & Greet ต้อนรับนักศึกษาใหม่

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ Meet & Greet แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร และสาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม จำนวน 56 คน เพื่อแนะนำสถาบัน คณะผู้บริหาร บุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน และเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ให้การต้อนรับ กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี