สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอน(Thailand PSF)

ขอเชิญบุคลากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอน
(Thailand PSF) อบรมโดย: รองศาตราจารย์ ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง 4315 ชั้น 3 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

www.cdti.ac.th thailand psf thailand psf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญบุคลากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอน(Thailand PSF) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี