สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งเพื่อการประหยัดพลังงาน”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งเพื่อการประหยัดพลังงาน” โดย อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

www.cdti.ac.th km020567 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งเพื่อการประหยัดพลังงาน" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี