สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการใช้ข้อมูลลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอนและการวิจัย

โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรมการใช้ข้อมูลลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล
อาจารย์ประจำภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรพิเศษ การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 8962 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
อบรมการใช้ข้อมูลลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอนและการวิจัย 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี