สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปิดค่ายจิตอาสา ปลูกป่า-ต้นไม้ล้านต้น

ชมรมจิตอาสา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปิดค่ายจิตอาสา ปลูกป่า-ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ในการส่งเสริมให้นักศึกษา นักเรียนผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในสังกัด สป.อว. และกระทรวงศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 20231028 021602490 ios สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ปิดค่ายจิตอาสา ปลูกป่า-ต้นไม้ล้านต้น 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี