สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารพบ 4 ส่วนงาน รอบ สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ร่วมหารือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และชี้แจงนโยบาย No Gift Policy แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต โดยมี อาจารย์สุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษา ดร.สินีนาฎ พลแสง
ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด ผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1708999717879 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
คณะผู้บริหารพบ 4 ส่วนงาน รอบ สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี