สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนหัวข้อ “ผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทย”

อาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์ และอาจารย์กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร ผู้รับผิดชอบวิชาการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนหัวข้อ “ผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทย” นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาได้รู้ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ผ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย และประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย เป็นสถานที่รวบรวมจัดเก็บรักษาผ้าไทยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทย ให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ งานผ้าต่างๆ อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าจก และผ้าแพรวา

ที่มา เพจ Facebook สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th 428645582 122127983288112547 6061111654281277081 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนหัวข้อ “ผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทย” 8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี