สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 50 (8/ปีการศึกษา 2566) และการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 33 (8/ปีการศึกษา 2566) พร้อมผู้แทนคณะ เพื่อติดตาม รายงาน ชี้แจ้งความคืบหน้าการดำเนิน งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา งานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา และงานทุนการศึกษา ฯ โดยการประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 3492 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี