สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนทัศนศึกษาเดอะแพงโกล่าฟาร์ม อ.กระทุ่มแบน

อาจารย์ ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ อาจารย์ประจำวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนทัศนศึกษาเดอะแพงโกล่าฟาร์ม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรลดผลกระทบเชิงลบต่อโลก การใช้ทุนวัฒนธรรมมาดำเนินธุรกิจในรูปแบบการเรียนรู้ใกล้กรุง สร้างเสริมทักษะประสบการณ์ที่เป็นจริงของนักศึกษาในการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและฝึกทักษะในฐานกิจกรรม ได้แก่

1) กิจกรรม local food: organic food

2) กิจกรรมเรียนรู้เรื่องควาย และสปาควาย

3) กิจกรรม Night Walk สํารวจหิ่งห้อย และความหลากหลายของนกในพื้นที่

4) กิจกรรมแปรรูปทำไข่เค็มดินปลวก โดยใช้ไข่เป็ดออแกนิคจากฟาร์ม

ที่มา เพจ Facebook สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี