สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับนักเรียน และครูโรงเรียนราชินีบน เข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรสถาบัน ฯ ให้การต้อนรับนักเรียน และครูโรงเรียนราชินีบน จำนวน 25 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 1 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในทางด้านธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนากระบวนการการเรียนรู้และสามารถพัฒนาเป็นวิชาชีพสำหรับนักเรียนในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611- 612 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album .6.1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับนักเรียน และครูโรงเรียนราชินีบน เข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี