สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดอบรมเรื่อง “เรียนรู้การใช้งาน GOT ขั้นพื้นฐาน”

สาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดอบรมเรื่อง “เรียนรู้การใช้งาน GOT ขั้นพื้นฐาน” ให้กับ นักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1 และบุคลากรสถาบัน ฯ เข้ารับฟังการอบรมการเขียนโปรแกรมใช้งาน GOT แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ การจัดอบรม “การใช้โปรแกรม Basic GOT ” โดย วิทยากรจากสถานประกอบการ บริษัทมิตซูบิชิ จำกัด วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 11-408 ห้องปฏิบัติการ Electrical Intelligence classroom ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th img 2162 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดอบรมเรื่อง "เรียนรู้การใช้งาน GOT ขั้นพื้นฐาน" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี