สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)

www.cdti.ac.th 1706499670216 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ฉบับภาษาอังกฤษ

อ่านแบบ PDF File: https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2023/09/Policy_66.pdf

อ่านแบบ E-Book: https://www.soc.go.th/?page_id=23408

ระดับปริญญาตรี