สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งานประชุมผู้ปกครอง “งานประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน” โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ระดับ ปวช. ทุกระดับชั้นและนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 และคณะครู บุคลากรสถาบัน ฯ เข้ารับฟังการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์ร่วมกัน โดย งานวิชาการ และงานกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ 2567

*ช่วงเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. ระดับปวช. 1 และระดับปวช. 2
**ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ระดับปวช. 3 และระดับปวส. 1

ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
งานประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี