สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคคลากร นักศึกษาและนักเรียน เข้าฟังการบรรยาย “How to การจัดการขยะในองค์กร” หัวข้อ “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

ขอเชิญบุคคลากร นักศึกษาและนักเรียน เข้าฟังการบรรยาย “How to การจัดการขยะในองค์กร” หัวข้อ “U ปรับ โลกเปลี่ยน” วิทยากรพิเศษ คุณกอปร ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605

*** พิเศษ ผู้สมัคร 60 ท่านแรก รับฟรีกระบอกน้ำ CDTI Go Green

www.cdti.ac.th poster how to สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญบุคคลากร นักศึกษาและนักเรียน เข้าฟังการบรรยาย “How to การจัดการขยะในองค์กร” หัวข้อ "U ปรับ โลกเปลี่ยน" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี