สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน”
โดยครูศุภดิศ สงวนนวน หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าหน่วยโรงเรียนความปลอดภัย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น.
ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที
ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/EKBcBMiqQLaEit1T6

www.cdti.ac.th km safety first 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ระดับปริญญาตรี