สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับการตรวจประเมินโครงการ Thailand Vison Zero 2023

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการ คปอ. คณาจารย์ และบุคลากรสถาบัน ฯ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลผู้ตรวจประเมิน โครงการ Thailand Vison Zero 2023 โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ส่งตัวแทนเข้าตรวจประเมินโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปี 2566 ทั้งนี้ทางโรงเรียน ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Vison Zero 2023 และร่วมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกาภายใต้ยุทธศาสตร์ Vison Zero อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 1702637877129 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับการตรวจประเมินโครงการ Thailand Vison Zero 2023 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี