สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีและร่วมเชียร์นักเรียนนักศึกษาสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

ทีมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) งานกิจการนักเรียน นักศึกษา งานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาค ในการนี้

1.นายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์ นักศึกษาระดับปวส. ชั้นปีที่ 2
ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เกณฑ์คะแนน เหรียญทอง
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ดนตรีไทยประเภทเดี่ยว เครื่องมือ : จะเข้
2.นายศศิกรกร พลางกูร นักเรียน ระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เกณฑ์คะแนน เหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ดนตรีไทยประเภทเดี่ยว เครื่องมือ : ขิมสาย

ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ขอบคุณภาพถ่ายจาก #TMICCDTI

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี