สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI จัดการอบรมช่างไฟฟ้ารุ่นใหม่ หัวใจไร้กรอบ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสถาบัน ฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมช่างไฟฟ้ารุ่นใหม่ หัวใจไร้กรอบ ในหัวข้อ “การออกแบบระบบและติดตั้งอุปกรณ์ในบ้านพักอาศัยและไฟฟ้าอุตสาหกรรม” และในหัวข้อ ” แนวคิดการติดตั้งแลการใช้งานสวิตช์และเต้ารับ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ได้แก่ 1. คุณกษิดิ์เดช กลั่นเจริญ Electrician Sales Engineer 2. คุณอรรถกฤต จำปา Sr. Channel Marketing 3. คุณขวัญดาว แก้วกระจ่าง Electrician Program จากบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ในการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น ตั้งแต่ บ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ สร้างเสริมทักษะ การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพของตนในอนาคตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์ / ข่าว

www.cdti.ac.th cdti 21ecba61 08a7 40eb a715 94a0d5de7b9c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
CDTI จัดการอบรมช่างไฟฟ้ารุ่นใหม่ หัวใจไร้กรอบ 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี