สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับทีม “Pink Park Cha” ของคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับทีม “Pink Park Cha” ของคณะบริหารธุรกิจ ที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 ของโครงการ Food Innopolis x TED Fund ประเภท IDEATION ซึ่งโครงการของนักศึกษา เป็นเพียง 1 ใน 4 โครงการที่ผ่านการ การคัดเลือกจากกว่า 100 โครงการทั่วประเทศ โดย IDEATION เป็นทุนอุดหนุนเต็มจำนวนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ รับทุนมูลค่า 100,000 บาท ในโครงการ TED Fund 2024 ภายใต้การดูแลของ Fellow เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis

ทั้งนี้ทีม “Pink Park Cha” ประกอบไปด้วยนักศึกษาจากสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ซึ่งได้เสนอนวัตกรรมคอมบูชาจากว่านกาบหอย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ อ.ดร.ปัณณปภณ ใจฉกรรจ์ อ.ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช และ อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี