สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี