สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมอุดหนุน “กระเป๋า CDTI BAG”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ร่วมอุดหนุน “กระเป๋า CDTI BAG” ใบละ 220 บาท ณ ร้านขายคล่อง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาคาร 611 เป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้!!

www.cdti.ac.th s 72531970 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญร่วมอุดหนุน “กระเป๋า CDTI BAG” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี